02 maj 2010

だしの素 Dashi no moto

Dashi no moto är buljongpulver och används till att göra t.ex. soppor eller till sjudna grönsaker. "Dashi" betyder buljong och "moto" betyder ungefär bas/grund.

Det är vanligt att dashi no moto görs av bonitfisk. Just denna görs av bonitfisk och konbu.

Inga kommentarer: