30 mars 2011

落雁 Rakugan


Rakugan är en sorts konfekt. Socker och mjöl av t.ex. ris, korn, azuki bönor, sojabönor, äkta kastanjer blandas och trycks sedan in i form. Det finns en variant där blandningen enbart torkas och en variant som både ångas och torkas. Vissa har färg och vissa inte.

Wasanbon är också en sorts torr konfekt men som enbart görs av ett visst slags finkornigt socker. Både rakugan och wasanbon serveras oftast vid te-ceremoni. Bilden ovan visar rakugan av kornmjöl.

Inga kommentarer: